Inschrijven

Komt u als nieuwe patiënt in onze praktijk, dan heten wij u van harte welkom. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij over zoveel mogelijk medische gegevens kunnen beschikken. U kunt onderstaand formulier invullen en verzenden aan de assistente.

Inschrijfformulier

Let op!

Uw inschrijving is pas compleet als u op de praktijk langskomt met uw ID (paspoort of rijbewijs) om uw inschrijving te bevestigen. U kunt de assistente bellen tussen 8.00 en 11.30 uur om hiervoor een afspraak te maken.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over bepaalde zaken en/of personen in de praktijk, vragen we u dit met (één van) ons te bespreken. Daarnaast zijn we aangesloten bij de klachtenregeling van de DHV-Rotterdam.

Vertrekkende patiënten

Indien u uit de praktijk vertrekt, laat dit dan aan ons weten. Wij kunnen u dan uitschrijven en uw medisch dossier overdragen aan uw nieuwe huisarts. Zo blijft uw dossier compleet.

Wet persoonsregistratie

Uw medisch dossier wordt bijgehouden in een computersysteem. Voor waarnemende artsen wordt dit in de toekomst opengesteld tijdens de avond- en weekenddiensten en in de vakanties.  Zij kunnen dan beschikken over de informatie die nodig is voor uw behandeling. Uw dossier valt onder het medisch beroepsgeheim en onder bescherming van de Wet Persoonsregistratie. Het reglement hiervan ligt ter inzage bij de assistente.