Klachten

Als u klachten heeft over bepaalde zaken en/of personen in de praktijk willen we dit graag met u bespreken. U kunt altijd contact met ons of de assistente opnemen om hiervoor een afspraak te maken.

Daarnaast zijn we aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Voor verdere informatie zie  klachtenregeling