Praktijkinformatie

Spreekuur

U kunt een afspraak maken voor een consult. Een consult duurt 15 minuten. Een afspraak wordt gemaakt voor één persoon en voor één klacht. Wilt u met de assistente bespreken indien u denkt meer tijd nodig te hebben.

U kunt ook een afspraak inplannen via  https://home.mijngezondheid.net/

EHBO

Voor eerste hulp bij ongevallen kunt u altijd terecht. Het is wel verstandig zo mogelijk eerst de praktijk te bellen. Dan komt u in geval van vakantie of nascholing niet voor een gesloten deur.

Indeling spreekuren

Mevrouw Aleid van Noortwijk: maandag, dinsdag en woensdag
Mevrouw Marjan Siersema: dinsdagmorgen, donderdag en vrijdag

Praktijkassistente

De assistente kan u behulpzaam zijn bij:

  het verbinden van wonden
  verwijderen van hechtingen
  uitspuiten van de oren
  injecties
  zwangerschapstesten
  bloed- en urineonderzoek
  informatiefolders
  inzage in het privacy regelement

Overlegt u met de assistente om een tijd af te spreken.

Praktijkondersteuning

In de praktijk zijn er praktijkondersteuners werkzaam. Deze medewerkers nemen een aantal taken van de huisarts over. Dat betreft bijvoorbeeld de controle van patiënten met diabetes mellitus, longziekten, hart- en vaatziekten.  Een verpleegkundig specialist ouderenzorg neemt een deel van de zorg voor ouderen van ons over. Voor patiënten met psychische klachten houden onze praktijkondersteuners – GGZ (geestelijke gezondheidszorg) spreekuur . In overleg met één van de huisartsen wordt u opgeroepen of verwezen naar het desbetreffende POH-spreekuur.

Vertrekkende patiënten

Indien u uit de praktijk vertrekt, laat dit dan aan ons weten. Wij kunnen u dan uitschrijven. Wij hebben uw toestemming nodig om uw medisch dossier overdragen aan uw nieuwe huisarts. Zo blijft uw dossier compleet.

AVG

Uw medisch dossier wordt bijgehouden in een computersysteem. Voor waarnemende artsen kan dit worden opengesteld tijdens de avond- en weekenddiensten en, zo mogelijk in de toekomst, in de vakanties.  De waarnemend artsen, of SEH-artsen kunnen dan beschikken over de informatie die nodig is voor uw behandeling. Dit kan uiteraard alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.  Uw dossier valt onder het medisch beroepsgeheim en onder de bescherming van de AVG.

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens en privacy. In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoons-gegevens van u verwerkt worden. Dat is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of omdat wij de wettelijke verplichting hebben, zoals het verplicht melden van een besmettelijke ziekte. Meer  informatie betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens ligt ter inzage bij de assistente.